Varför är hundar med stamtavla dyrare?

Det är en fråga som många ställer sig, och ibland kan det varas svårt att få något direkt tydligt svar eftersom det finns så många olika åsikter angående saken. Egentligen är det så att det, i teorin, kostar mer att föda upp hundar med stamtavla, eftersom man då antagligen vill försäkra sig om att hundarna är så friska som möjligt, så sociala som möjligt och har ett så bra lynne som möjligt. Allt detta kostar pengar.

Att få veta hur friska hundarna är innan köp är bra, och då behöver de dogsundersökas, och har man en kennel som är registrerad i SKK har man striktare regler att följa. För att göra hundarna sociala och trygga behöver de aktiveras och socialiseras. Detta görs genom tävlingar i exempelvis agility och lydnad, utställningar och andra aktiviteter som främjar hundarnas mående. Sådant kostar också pengar.

Eftersom den som har en kennel och föder upp renrasiga hundar har strikta regler att följa kommer länsstyrelsen att se till att de efterföljs. Detta kan innebära att den som föder upp hundar med stamtavla måste lägga mer pengar på djurhållning och liknande än vad den som föder upp blandrashundar måste göra. Dock gäller i stort sett samma regler oavsett, om man föder upp fler än två kullar per år.

En stamtavla fungerar som ett släktträd och går långt tillbaka i tiden, eftersom man annars inte hade vetat att hunden i fråga faktiskt är renrasig. På denna syns föräldrarnas och andra förfäders bedrifter och det är samtidigt en hälsodeklaration. Med bedrifter menas till exempel vinster i olika tävlingar och utställningar, och det ger givetvis en viss status om en släkt har vunnit många lydnadstävlingar. Det innebär ju i sin tur att valparna troligen har en fallenhet för lydnad, vilket är något man aldrig hade vetat om hunden saknade stamtavla.

Kort och gott; en stamtavla kostar pengar, därför gör valpar med stamtavla också det. Men det är ingen absolut försäkran om att just din valp blir på ett visst sätt, hundar är trots allt individer de också.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *